נציב קבילות החיילים

 

דברי הסבר להגשת קבילה


שים לב - סיווג הקבילה הנשלחת באמצעות הדוא"ל האזרחי יהיה בלמ"ס בלבד.
סיווג קבילה ברמת סיווג שמור תישלח באמצעות רשת הצה"לנט לכתובת "קבילות ופניות" או תימסר ידנית.
סיווג קבילה ברמת סיווג סודי ומעלה תועבר באופן ידני בלבד.